Kapabel MatematikkKapabel Matematikk 1-2 er en iPad app som inneholder en omfattende samling av drill-oppgaver og spill. Innholdet dekker pensum i matematikk fellesfag i første- og andre klasse i Norge.

Slik kommer du i gang.1. Last ned Kapabel Matematikk 1-2.

2. Meld deg på Kapabel slik at du får klassens Kapabelkode.3. Elevene oppgir navn og Kapabelkode i appen.


4. Du har nå tilgang til alle rapportene her på Kapabel.no!

Innholdet i appen.

Appen er utviklet med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets læreplan for matematikk fellesfag. Innholdet er tilpasset kompetansemålene i fagplanen til 1. og 2. årstrinn.

Oppgavene dekker store deler av pensum i matematikk slik at appen kan brukes gjennom hele skoleåret. Totalt inneholder appen 170 minispill med flere tusen oppgaver.
Tall og mengder.

En- og tosifrete tall, partall, oddetall, tiere, telling opp til 100, mengder opp til 30.

Tallinja.

En- og tosifrete tall, partall, oddetall, tiere, addisjon på tallinja, subtraksjon på tallinja.

Addisjon.

Addisjon av en- og tosifrete tall, partall og oddetall, femmere og tiere opp til 100.

Subtraksjon.

Addisjon av en- og tosifrete tall, partall og oddetall, femmere og tiere opp til 100.

Figurer.

Trekant, firkant, femkant, sekskant, sirkel, kvadrat, parallellogram og trapes.

Mønstre og symmetri.

Huske og beskrive mønstre.

Lengde og areal.

Vurdering av størrelser på objekter, meter og centimeter, enkel utregning av areal og omkrets.

Tid.

Dagene i uka, årets måneder og årstider, lese av tid på analog klokke, hele timer, kvarter og halvtimer.

Penger.

Gjenkjenne norske mynter og sedler, legge sammen sedler og mynter til totalt beløp.

Statistikk.

Tellestreker fra 1 til 20, lese av enkle søylediagrammer og tabeller, sortere og plassere gjenstander og dyr i grupper.

Offline og online.
Appen fungerer både om elevene er online eller offline. Om appen brukes uten internett-tilgang, lagres alle resultatene lokalt. Når iPaden kobles til internett, blir disse resultatene sendt inn. Dette fungerer meget bra om elevene kun har internett-tilgang av og til.

Elevprofil.
I tillegg til analyseverktøy for lærere og foreldre gis elevene tilgang til sin egen elevprofil. Her får de erfaringspoeng etter som de løser oppgaver. Jo mer de bruker appen, jo flere poeng får de. De når nye nivåer og får virtuelle premier, noe som er veldig motiverende.

Elevene får også Kapabelkroner i premie. Disse lekepengene kan eleven bruke for å kjøpe nye minispill i appen. Dette er lekepenger, og de kan kun fås ved å løse oppgaver i appen. Det finnes ingen «kjøp i app», alt innholdet er inkludert.

Mer informasjon.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. Kontaktinformasjon finnes her.

Du finner mer informasjon om Kapabel for lærere her.

Last ned appen i iTunes App-store: